Menu
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam

Testing & Calibration

Capillary Viscometer Recalibration

We are able to offer a calibration service for Capillary Viscometers. Available with a UKAS ISO 17025 certificate of calibration.
Giá: Liên hệ
Đặt hàng: (+84) 904 87 79 79
+ -

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SAO PHƯƠNG BẮC

Địa chỉ: 42B5, Đường 30/4, Phường 9, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (+84) 254 3614 999                       Hotline: (+84) 904 87 79 79

Fax: (+84) 254 3613 666                                   Email: sales@nsets.com.vn

Website: www.nsets.com.vn

Capillary Viscometer Recalibration

 
 Product Code   Description   Qty   Price 
 CS-RASTM/UB   Recalibration Ubbelohde   Log In
 CS-RBS/U/M   Recalibration BS/U Tube Miniature   Log In
 CS-RBS/U   Recalibration BS/U Tube   Log In
 CS-RBS/IP/SL(S)    Recalibration BS/IP/SL Short Form   Log In
 CS-RBS/IP/SL    Recalibration BS/IP/Suspended Level   Log In
 CS-RBS/IP/RF   Recalibration BS/IP/ Reverse Flow   Log In
 CS-RRBS/IP/MSL   Recalibration BS/IP/Miniature Suspeded Level   Log In
 CS-RCFO   Recalibration Cannon Fenske Opaque   Log In
 CS-RCFR   Recalibration Cannon Routine Opaque   Log In
 CS-RASTM/ZCA   Recalibration ASTM Zeitfuchs Cross Arm   Log In

 

Top