Menu
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam

Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị đo lường

Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị đo lường Sao Phương Bắc

Lượt xem: 4536 Ngày đăng: 12/28/2017

NSETS đã thành lập Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn tiêu chuẩn quốc tế của riêng mình, để cung cấp dịch vụ xác minh, dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm tra, thiết bị đo lường và hệ thống kiểm soát quá trình.

Hệ thống quản lý chất lượng của Phòng thí nghiệm dịch vụ hiệu chuẩn đã được đánh giá và phát hiện phù hợp với các yêu cầu của ISO / IEC 17025: 2005 và được công nhận bởi Chương trình kiểm định phòng thí nghiệm Việt Nam (VILAS) với chứng nhận số VILAS 300.
 
Dịch vụ hiệu chuẩn
 
Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm được kiểm toán và xem xét theo các khoảng thời gian dự kiến để cung cấp bằng chứng về hiệu quả của nó và để bắt đầu các biện pháp khắc phục và hành động khắc phục.
Acceredited Parameters:
No.:
Measured quantities/ Equipment Calibrated
Range of Measurement
 Calibration Method
 
 
 
The best of Measurement capability/ The smallest of uncertainty measurement
 
A. Pressure Measurement
 
 
1
 
Pressure and Vacuum gauge with digital and dial indicating type
(-1 to 700) bar
 
 
ĐLVN 76:2001  
 
 
 
± 0.025%
 
 
 
2
 
 Pressure Transducer and Transmitter
 (-1 to 700) bar
 


ĐLVN 112:2002
 
 
 
± 0.035%
 
 
 
3
 
Pressure Switch
(-1 to 700) bar
 

ĐLVN 113:2006 
 
 
± 0.025%
 
B. Temperature Measurement
 
 
4
 
Gas Expansion Bimetallic thermometers and Electronic Direction Reading thermometer
(-45 to 700) o

ĐLVN 138:2004
  
±(0.10 to 0.25) oC
 
 
 
5
 
Termperature Transmitter
 (-45 to 700) o
 

ĐLVN 188:2006
 
 
±(0.15 to 0.30) oC
 
 
 
6
 
Industrial Platinum Resistance Thermometer
(-45 to 700) o

 ĐLVN 125:2003
 
±(0.35 to 0.65) oC
 
 
Giấy chứng nhận và Báo cáo hiệu chuẩn được ban hành bởi Thẩm định, Phòng hiệu chuẩn, Phòng thí nghiệm kiểm tra của ASSETS Co., Ltd Luôn luôn với Công ty và Vilas Stamp

Bài viết cùng chuyên mục

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SAO PHƯƠNG BẮC

Địa chỉ: 42B5, Đường 30/4, Phường 9, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (+84) 254 3614 999                       Hotline: (+84) 904 87 79 79

Fax: (+84) 254 3613 666                                   Email: sales@nsets.com.vn

Website: www.nsets.com.vn

Tải Profile của NSETS

Được thành lập theo quyết định số 470200939 ngày 26/06/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Top