Menu
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam
  • Dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn,Verification Service VietNam,Calibration Service VietNam

Nộp đơn trực tuyến

Thông tin cá nhân Thông tin cá nhân
(*) Họ và tên  
(*) Ngày sinh  
(dd/mm/yyyy)
(*) Nơi sinh  
(*) Giới tính
(*) Tình trạng hôn nhân
(*) Dân tộc  
(*) Quốc tịch  
(*) Địa chỉ thường trú  
Địa chỉ tạm trú
(*) Điện thoại  
Di động
(*) Email  
(*) Số CMND  
(*) Nơi cấp  
(*) Vị trí ứng tuyển  
Mức lương
Mức lương hiện tại
Mức lương mong muốn
Trường học
Tên trường
Từ năm đến năm
Xếp loại
Bằng cấp
Kinh nghiệm làm việc
Tên công ty
Tên từ năm đến năm
Tên chức vụ
Người tham khảo
Họ tên
Điện thoại
Di động
Kỹ năng
Vi tính
Ngoại ngữ
Khác
Thông tin khác
Sở thích
Tính cách
Thông tin thêm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SAO PHƯƠNG BẮC

Địa chỉ: 42B5, Đường 30/4, Phường 9, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (+84) 254 3614 999                       Hotline: (+84) 904 87 79 79

Fax: (+84) 254 3613 666                                   Email: sales@nsets.com.vn

Website: www.nsets.com.vn

Tải Profile của NSETS

Được thành lập theo quyết định số 470200939 ngày 26/06/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Top